Login for ansøger       Vejledninger         Kontakt     


E efond hjælper fonde og forskningsadministrationer med at finde de bedste ansøgninger.

T Arbejdet online sparer tid for alle medvirkende i sagsbehandlingen.

m efond bygger på simpel IT der virker på computer, tablet og telefon.

G De første 3 måneder er gratis. efond er et abonnement med fast pris.

U efond udvikles og forbedres hele tiden med ideer fra brugerne.

Hvordan finder man den bedste ansøgning?

5. Punkter hvor efond hjælper med at finde det bedste forskningsprojekt?

S 1. Skema med indbygget kontrol
Hvis du arbejder i en forskningsadministration ved du at der med jævne mellemrum modtages en ansøgning som slet ikke hører hjemme hos dig. Ansøgeren har misforstået (ikke læst) vejledningen og skrevet en ansøgning som du desværre må give en administrativ afvisning.
Øv. Både dig og ansøgeren har spildt jeres tid.

efonds skema prøver at stoppe ansøgere som er i gang med at skrive den forkerte ansøgning det forkerte sted. Eller sagt på en anden måde: ansøgningsskemaet sender ansøgeren i den rigtige retning.

Ansøgningen kan ikke sendes hvis:
★ Felter ikke er udfyldt
★ Filer ikke er vedlagt (uploaded)
★ Ansøgt beløb er for højt (eller lavt)
★ Datoer er forkerte
★ Medansøgere ikke godkendt
★ Eller andre regler fra administrationen ikke er opfyldt

Fordelene ved begrænsningerne er at modtageren af ansøgningerne ikke skal arbejde så meget med at kontrollere og give administrative afvisninger.

Der er dog også en fordel for den der bruger et skema fra efond: ansøgeren kan logge af og på lige så mange gange der ønskes inden ansøgningen sendes. Så bliver ansøgngingen også lidt mere gennemtjekket.

Ansøgninger med efonds skema bliver automatisk kvalitetssikret.

K 2. Fair bedømmelse og hurtig sagsbehandling
Nå, hvordan giver man en ansøgning den bedste bedømmelse?
Man får en højt uddannet specialist til at vurdere kvaliteten af ansøgningen.

Bedre. Man får flere specialister, et udvalg, til at vurdere ansøgningen.

Endnu bedre. Hver specialist vurderer kvaliteten på flere forskellige områder på et bedømmelsesskema og der laves en færdig score for hver ansøgning.

Med efond kan bedømmerne logge på ved ansøgningsfrist og gå i gang med arbejdet.

Der er feedback på ansøgningerne så en ansøger kan få forslag til forbedringer. Dette vil give bedre ansøgninger når de søger igen næste gang.

E 3. Nem administration
Når de bedste ansøgninger så er fundet hjælper efond med brevflet, journalisering, statistik osv. Lige som man kan forvente af et administrativt it-system.

Det er let at trække liste over ansøgninger, regneark mm. ud af databasen.

Der er historik for ansøgere som har ansøgt før.

r 4. Afrapportering
Når der er gået noget tid skal bevillingshaveren fortælle hvordan pengene er brugt.

Der aflægges regnskab(er) og der skrives rapport(er). Opsætning og sagsgang minder lidt om ansøgningsprocessen herover.

k 5. Liste med publikationer
Når projektet er gennemført, bevillingen er brugt og der er gået nogle år kommer vi til den endelige afregning. Publikationer. Bevis på forskning gennemført.

Bevillingshavere logger sig på igen og indtaster publikationer. PMID, DOI etc.

 

Alle arbejdsgange nævnt herover foregår online i efond og sikrer hurtig, nem adgang for alle implicerede.

 

 

Login for ansøger

Brødrene Hartmanns Fond

Børnehjertefonden

Danish Cardiovascular Academy

Dansk Forfatterforening

Danske Fysioterapeuter

Danske Regioner

Dansk Sygeplejeråd

Direktør Ejnar Jonasson kaldet Johnsen og hustrus mindelegat

Ergoterapeutforeningen

Fonden for neurologisk Forskning

Hjerteforeningen

Kræftens Bekæmpelse

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

NordGen

Nordic Cancer Union

Parkinsonforeningen

Psykiatriens Forskningsfond

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden Psykiatri

Region Midtjylland

Region Sjælland

Region Syddanmark

Rigshospitalets forskningspuljer

Rigshospitalet jubilæum, onkologisk, Lundbeckfonden

 

Kontakt efond

Vejledninger

Hjælp til ansøger, PDF

Hjælp til bedømmer, PDF


SAktuelle ansøgningsfrister,

-  Odense Universitetshospital
Mar 28, SDCO - Ph.d-pulje


Dansk Forfatterforening
Mar 30, Ansøgning af legater


Direktør Ejnar Jonasson kaldet Johnsen og hustrus mindelegat
Mar 31, Projektstøtte


+  Gigtforeningen
Apr 4, Projektstøtte


&  Danske Regioner
Apr 4, Fond for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis - Efteruddannelse

Apr 4, Fond for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis - Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter
Apr 4, Fond for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis - Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter, Region

Danske Fysioterapeuter
Apr 4, Danske Fysioterapeuters fond - Hovedområde Forskning

Apr 4, Danske Fysioterapeuters fond - Hovedområde Praksisudvikling

Fonden for neurologisk Forskning
Apr 5, Fonden for Neurologisk Forskning


$  Scleroseforeningen
Apr 11, Rejseansøgning

Apr 13, Forskningsprojekter
Apr 13, Bedre liv

&  Danske Regioner
Apr 14, Fonden for Faglig Udvikling i Speciallægepraksis, Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter


-  Odense Universitetshospital
Apr 18, OUH PhD Fund


PLU Fonden
Apr 19, Almen medicin


Hartmann Fonden
Apr 28, Andre områder

Apr 28, Medicin
Apr 28, Anden videnskab end medicin
Apr 28, Anden videnskab end medicin

-  Odense Universitetshospital
May 1, Citizen Science - Et Sundere Syddanmark

May 9, OUH Fund for Pre-graduate Stipends

#  Kræftens Bekæmpelse
May 12, KBVU-BK/KB/MS stays abroad less than 1 month

May 12, KBVU-BK/MS stays abroad exceeding 1 month without salary
May 12, KBVU-BK/MS scholarship
May 12, KBVU-BK/MS Postdocstipends
May 12, KBVU-BK/MS Young Talented Cancer Researchers

efond
May 31, Ph.d. 23


+  Gigtforeningen
Aug 15, Introduktionsstipendium

Aug 15, Forskningsstipendium

&  Danske Regioner
Sep 1, Kvalitetsudviklings- og Efteruddannelsesfonden for fodterapi – Efteruddannelse

Sep 1, Fond til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat efteruddannelse – Efteruddannelse
Sep 1, Fond til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat efteruddannelse - Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

#  Kræftens Bekæmpelse
Dec 31, Strategic pools - for selected applicants only


+  Gigtforeningen
Feb 1, Studenterpriser