Login for ansøger       Vejledninger         Kontakt     


E efond hjælper fonde og forskningsadministrationer med at finde de bedste ansøgninger.

T Arbejdet online sparer tid for alle medvirkende i sagsbehandlingen.

m efond bygger på simpel IT der virker på computer, tablet og telefon.

G De første 3 måneder er gratis. efond er et abonnement med fast pris.

U efond udvikles og forbedres hele tiden med ideer fra brugerne.

Hvordan finder man den bedste ansøgning?

5. Punkter hvor efond hjælper med at finde det bedste forskningsprojekt?

S 1. Skema med indbygget kontrol
Hvis du arbejder i en forskningsadministration ved du at der med jævne mellemrum modtages en ansøgning som slet ikke hører hjemme hos dig. Ansøgeren har misforstået (ikke læst) vejledningen og skrevet en ansøgning som du desværre må give en administrativ afvisning.
Øv. Både dig og ansøgeren har spildt jeres tid.

efonds skema prøver at stoppe ansøgere som er i gang med at skrive den forkerte ansøgning det forkerte sted. Eller sagt på en anden måde: ansøgningsskemaet sender ansøgeren i den rigtige retning.

Ansøgningen kan ikke sendes hvis:
★ Felter ikke er udfyldt
★ Filer ikke er vedlagt (uploaded)
★ Ansøgt beløb er for højt (eller lavt)
★ Datoer er forkerte
★ Medansøgere ikke godkendt
★ Eller andre regler fra administrationen ikke er opfyldt

Fordelene ved begrænsningerne er at modtageren af ansøgningerne ikke skal arbejde så meget med at kontrollere og give administrative afvisninger.

Der er dog også en fordel for den der bruger et skema fra efond: ansøgeren kan logge af og på lige så mange gange der ønskes inden ansøgningen sendes. Så bliver ansøgngingen også lidt mere gennemtjekket.

Ansøgninger med efonds skema bliver automatisk kvalitetssikret.

K 2. Fair bedømmelse og hurtig sagsbehandling
Nå, hvordan giver man en ansøgning den bedste bedømmelse?
Man får en højt uddannet specialist til at vurdere kvaliteten af ansøgningen.

Bedre. Man får flere specialister, et udvalg, til at vurdere ansøgningen.

Endnu bedre. Hver specialist vurderer kvaliteten på flere forskellige områder på et bedømmelsesskema og der laves en færdig score for hver ansøgning.

Med efond kan bedømmerne logge på ved ansøgningsfrist og gå i gang med arbejdet.

Der er feedback på ansøgningerne så en ansøger kan få forslag til forbedringer. Dette vil give bedre ansøgninger når de søger igen næste gang.

E 3. Nem administration
Når de bedste ansøgninger så er fundet hjælper efond med brevflet, journalisering, statistik osv. Lige som man kan forvente af et administrativt it-system.

Det er let at trække liste over ansøgninger, regneark mm. ud af databasen.

Der er historik for ansøgere som har ansøgt før.

r 4. Afrapportering
Når der er gået noget tid skal bevillingshaveren fortælle hvordan pengene er brugt.

Der aflægges regnskab(er) og der skrives rapport(er). Opsætning og sagsgang minder lidt om ansøgningsprocessen herover.

k 5. Liste med publikationer
Når projektet er gennemført, bevillingen er brugt og der er gået nogle år kommer vi til den endelige afregning. Publikationer. Bevis på forskning gennemført.

Bevillingshavere logger sig på igen og indtaster publikationer. PMID, DOI etc.

 

Alle arbejdsgange nævnt herover foregår online i efond og sikrer hurtig, nem adgang for alle implicerede.

 

 

Login for ansøger

Aarhus Universitet, AIAS

AUs Forskningsfond

Brødrene Hartmanns Fond

Børnehjertefonden

Danida

Dansk Forfatterforening

Danske Fysioterapeuter

Danske Regioner

Dansk Sygeplejeråd

Fonden for neurologisk Forskning

Hjerteforeningen

Kræftens Bekæmpelse

Kommunernes Landsforening

Parkinsonforeningen

Ph.d. -rådet

Psykiatriens Forskningsfond

Region Hovedstaden

Region Midtjylland

Region Sjælland

Region Syddanmark

Rigshospitalets forskningspuljer

Rigshospitalet jubilæum

 

Kontakt efond

Vejledninger

Hjælp til ansøger, PDF

Hjælp til bedømmer, PDF


SAktuelle ansøgningsfrister,

Ergoterapeutforeningen
17. feb. Forskningsfonden

17. feb. Praksispuljen
17. feb. Rejsefonden
17. feb. Studierejsefonden

-  Odense Universitetshospital
17. feb. HSF og strategi


/  Aarhus Universitets Forskningsfond
20. feb. Support for publications


$  Scleroseforeningen
21. feb. Rejseansøgning


%  Danida
24. feb. Danida Alumni Activity Grants


-  Odense Universitetshospital
27. feb. SDCO - Ph.d-pulje


&  Danske Regioner
28. feb. Kvalitetsudviklings- og Efteruddannelsesfonden for fodterapi – Efteruddannelse

28. feb. Pulje til forskning i forebyggelse

&  74
2. mar. Ansøgning om godkendelse til niveau 2 - specialist


&  Danske Regioner
3. mar. Fond til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat efteruddannelse – Efteruddannelse

3. mar. Fond til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat efteruddannelse - Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

-  Psykiatriens Forskningsfond
4. mar. Forskning


-  Odense Universitetshospital
5. mar. Innovationspuljen


PLU Fonden
11. mar. Almen medicin


(  Region Midtjylland
11. mar. Praksisforsk. korterevarende stipendier 2020

11. mar. Praksisforsk. større projekter 2020

Direktør Ejnar Jonasson kaldet Johnsen og hustrus mindelegat
17. mar. Projektstøtte


-  Region Syddanmark
17. mar. Region Syddanmarks Ph.d. pulje

17. mar. Region Syddanmarks pulje for kliniske forskerkarriereforløb
17. mar. Region Syddanmarks Forskningspulje til støtte af strategisk og fri forskning

-  82
27. mar. NSR forskningspulje, 2. runde 2020


(  Region Midtjylland
1. apr. SVFF Korterevarende stipendier 2020

1. apr. SVFF Seniorstipendier 2020

&  Danske Regioner
1. apr. Fond for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis - Efteruddannelse

1. apr. Fond for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis - Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter, Region
1. apr. Fond for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis - Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Fonden for neurologisk Forskning
1. apr. Fonden for Neurologisk Forskning


+  Gigtforeningen
1. apr. Projektstøtte


&  Danske Regioner
14. apr. Fonden for Faglig Udvikling i Speciallægepraksis, Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

30. apr. Medicin- og behandlingspuljen 2020

Ph. d. -rådet
26. maj Ph.d. i uddannelsesforskning


+  Gigtforeningen
14. aug. Introduktionsstipendium

14. aug. Forskningsstipendium
3. nov. Pulje: 1 million kr.

/  Aarhus Universitets Forskningsfond
31. dec. Ophold i Møllehuset

31. dec. Ph.d.-kurser, forskergruppemøder og workshops på Sandbjerg Gods