Login for ansøger       Vejledninger         Kontakt     


E efond hjælper fonde og forskningsadministrationer med at finde de bedste ansøgninger.

T Arbejdet online sparer tid for alle medvirkende i sagsbehandlingen.

m efond bygger på simpel IT der virker på computer, tablet og telefon.

G De første 3 måneder er gratis. efond er et abonnement med fast pris.

U efond udvikles og forbedres hele tiden med ideer fra brugerne.

Hvordan finder man den bedste ansøgning?

5. Punkter hvor efond hjælper med at finde det bedste forskningsprojekt?

S 1. Skema med indbygget kontrol
Hvis du arbejder i en forskningsadministration ved du at der med jævne mellemrum modtages en ansøgning som slet ikke hører hjemme hos dig. Ansøgeren har misforstået (ikke læst) vejledningen og skrevet en ansøgning som du desværre må give en administrativ afvisning.
Øv. Både dig og ansøgeren har spildt jeres tid.

efonds skema prøver at stoppe ansøgere som er i gang med at skrive den forkerte ansøgning det forkerte sted. Eller sagt på en anden måde: ansøgningsskemaet sender ansøgeren i den rigtige retning.

Ansøgningen kan ikke sendes hvis:
★ Felter ikke er udfyldt
★ Filer ikke er vedlagt (uploaded)
★ Ansøgt beløb er for højt (eller lavt)
★ Datoer er forkerte
★ Medansøgere ikke godkendt
★ Eller andre regler fra administrationen ikke er opfyldt

Fordelene ved begrænsningerne er at modtageren af ansøgningerne ikke skal arbejde så meget med at kontrollere og give administrative afvisninger.

Der er dog også en fordel for den der bruger et skema fra efond: ansøgeren kan logge af og på lige så mange gange der ønskes inden ansøgningen sendes. Så bliver ansøgngingen også lidt mere gennemtjekket.

Ansøgninger med efonds skema bliver automatisk kvalitetssikret.

K 2. Fair bedømmelse og hurtig sagsbehandling
Nå, hvordan giver man en ansøgning den bedste bedømmelse?
Man får en højt uddannet specialist til at vurdere kvaliteten af ansøgningen.

Bedre. Man får flere specialister, et udvalg, til at vurdere ansøgningen.

Endnu bedre. Hver specialist vurderer kvaliteten på flere forskellige områder på et bedømmelsesskema og der laves en færdig score for hver ansøgning.

Med efond kan bedømmerne logge på ved ansøgningsfrist og gå i gang med arbejdet.

Der er feedback på ansøgningerne så en ansøger kan få forslag til forbedringer. Dette vil give bedre ansøgninger når de søger igen næste gang.

E 3. Nem administration
Når de bedste ansøgninger så er fundet hjælper efond med brevflet, journalisering, statistik osv. Lige som man kan forvente af et administrativt it-system.

Det er let at trække liste over ansøgninger, regneark mm. ud af databasen.

Der er historik for ansøgere som har ansøgt før.

r 4. Afrapportering
Når der er gået noget tid skal bevillingshaveren fortælle hvordan pengene er brugt.

Der aflægges regnskab(er) og der skrives rapport(er). Opsætning og sagsgang minder lidt om ansøgningsprocessen herover.

k 5. Liste med publikationer
Når projektet er gennemført, bevillingen er brugt og der er gået nogle år kommer vi til den endelige afregning. Publikationer. Bevis på forskning gennemført.

Bevillingshavere logger sig på igen og indtaster publikationer. PMID, DOI etc.

 

Alle arbejdsgange nævnt herover foregår online i efond og sikrer hurtig, nem adgang for alle implicerede.

 

 

Login for ansøger

Aarhus Universitet, AIAS

AUs Forskningsfond

Brødrene Hartmanns Fond

Børnehjertefonden

Danish Cardiovascular Academy

Dansk Forfatterforening

Danske Fysioterapeuter

Danske Regioner

Dansk Sygeplejeråd

Direktør Ejnar Jonasson kaldet Johnsen og hustrus mindelegat

Ergoterapeutforeningen

Fonden for neurologisk Forskning

Hjerteforeningen

Kræftens Bekæmpelse

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

NordGen

Nordic Cancer Union

Parkinsonforeningen

Ph.d. -rådet

Psykiatriens Forskningsfond

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden Psykiatri

Region Midtjylland

Region Sjælland

Region Syddanmark

Rigshospitalets forskningspuljer

Rigshospitalet jubilæum, onkologisk, Lundbeckfonden

 

Kontakt efond

Vejledninger

Hjælp til ansøger, PDF

Hjælp til bedømmer, PDF


SAktuelle ansøgningsfrister,

-  Odense Universitetshospital
Jan 26, 2 Frontlinje


+  Gigtforeningen
Feb 1, 2 Projektstøtte

Feb 1, 2 Studenterpriser
Feb 1, 2 Introduktionsstipendium
Feb 1, 2 Forskningsstipendium

-  Region Syddanmark
Feb 1, 2 Forskerkarriere

Feb 1, 2 Ph.d-pulje
Feb 1, 2 Fri og Strategisk forskningspulje

Danske Fysioterapeuter
Feb 1, 2 Ansøgning om godkendelse til niveau 1 - certificeret kliniker

Feb 1, 2 Ansøgning om godkendelse til niveau 2 - specialist

-  Sygehus Lillebælt
Feb 10, 2 SLB Forskningspulje

Feb 10, 2 SLB Open Access-pulje
Feb 10, 2 SLB Ph.d.-pulje
Feb 10, 2 SLB Præ-ph.d.-puljen

Hartmann Fonden
Feb 15, 2 Andre områder

Feb 15, 2 Medicin
Feb 15, 2 Anden videnskab end medicin

Ergoterapeutforeningen
Feb 15, 2 Forskningsfonden

Feb 15, 2 Praksispuljen
Feb 15, 2 Rejsefonden
Feb 15, 2 Studierejsefonden

$  Scleroseforeningen
Feb 22, 2 Rejseansøgning


&  Danske Regioner
Mar 1, 2 Fond til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat efteruddannelse - Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Mar 1, 2 Fond til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat efteruddannelse – Efteruddannelse
Mar 1, 2 Kvalitetsudviklings- og Efteruddannelsesfonden for fodterapi – Efteruddannelse

Danish Cardiovascular Academy
Mar 1, 2 DCAcademy PhD Programme

Mar 1, 2 DCAcademy Postdoctoral Programme

-  Odense Universitetshospital
Mar 3, 2 Innovationspuljen

Mar 8, 2 HSF og strategi

(  Region Midtjylland
Mar 10, 2 Praksisforsk. korterevarende stipendier 2022

Mar 10, 2 Praksisforskningsfonden længerevarende projekter 2022

PLU Fonden
Mar 16, 2 Almen medicin


-  NSR
Mar 18, 2 Forskningspulje Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, 2. runde 2022


Fonden for neurologisk Forskning
Apr 1, 2 Fonden for Neurologisk Forskning


&  Danske Regioner
Apr 1, 2 Fond for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis - Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Apr 1, 2 Fond for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis - Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter, Region
Apr 1, 2 Fond for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis - Efteruddannelse
Apr 14, 2 Fonden for Faglig Udvikling i Speciallægepraksis, Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Danish Cardiovascular Academy
Aug 31, 2 Travel Grants


+  Gigtforeningen
Nov 1, 2 Pulje: 1 million kr.