efond hjælper fonde og forskningsadministrationer med at finde de bedste ansøgninger.

Processen sparer tid for alle medvirkende i sagsbehandlingen.

efond bygger på simpel IT der virker på computer, tablet og telefon.

efond er et abonnement med fast pris. De første 3 måneder er gratis.

efond udvikles og forbedres hele tiden med ideer fra brugerne.

Hvordan finder man den bedste ansøger?

5. Punkter hvor efond hjælper med at finde det bedste forskningsprojekt?

1. Skema med indbygget kontrol
Hvis du arbejder i en forskningsadministration ved du at der med jævne mellemrum modtages en ansøgning som slet ikke hører hjemme hos dig. Ansøgeren har misforstået (ikke læst) vejledningen og skrevet en ansøgning som du desværre må give en administrativ afvisning.
Øv. Både dig og ansøgeren har spildt jeres tid.

efonds skema prøver at stoppe ansøgere som er i gang med at skrive den forkerte ansøgning det forkerte sted. Eller sagt på en anden måde: ansøgningsskemaet sender ansøgeren i den rigtige retning.

Ansøgningen kan ikke sendes hvis:
★ Felter ikke er udfyldt
★ Filer ikke er vedlagt (uploaded)
★ Ansøgt beløb er for højt (eller lavt)
★ Datoer er forkerte
★ Medansøgere ikke godkendt
★ Eller andre regler fra administrationen ikke er opfyldt

Fordelene ved begrænsningerne er at modtageren af ansøgningerne ikke skal arbejde så meget med at kontrollere og give administrative afvisninger.

Der er dog også en fordel for den der bruger et skema fra efond: ansøgeren kan logge af og på lige så mange gange der ønskes inden ansøgningen sendes. Så bliver ansøgngingen også lidt mere gennemtjekket.

Ansøgninger med efonds skema bliver automatisk kvalitetssikret.

 

Skema der guider
Skema med begrænsninger

2. Fair bedømmelse og hurtig sagsbehandling
Nå, hvordan giver man en ansøgning den bedste bedømmelse?
Man får en højt uddannet specialist til at vurdere kvaliteten af ansøgningen.

Bedre. Man får flere specialister, et udvalg, til at vurdere ansøgningen.

Endnu bedre. Hver specialist vurderer kvaliteten på flere forskellige områder på et bedømmelsesskema og der laves en færdig score for hver ansøgning.

Med efond kan bedømmerne logge på ved ansøgningsfrist og gå i gang med arbejdet.

Der er feedback på ansøgningerne så en ansøger kan få forslag til forbedringer. Dette vil give bedre ansøgninger når de søger igen næste gang.

 

 
Fair bedømmelse med udvalg

3. Nem administration
Når de bedste ansøgninger så er fundet hjælper efond med brevflet, journalisering, statistik osv. Lige som man kan forvente af et administrativt it-system.

Det er let at trække liste over ansøgninger, regneark mm. ud af databasen.

Der er historik for ansøgere som har ansøgt før.

 

 

 

 
Online administration

4. Afrapportering af projektet
Når der er gået noget tid skal bevillingshaveren fortælle hvordan pengene er brugt.

Der aflægges regnskab(er) og der skrives rapport(er). Opsætning og sagsgang minder lidt om ansøgningsprocessen herover.

 

 
Skema til afrapportering

 

 

5. Liste med publikationer
Når projektet er gennemført, bevillingen er brugt og der er gået nogle år kommer vi til den endelige afregning. Publikationer. Bevis på forskning gennemført.

Bevillingshavere logger sig på igen og indtaster publikationer.

 

Hvordan er
bevillingerne anvendt?

Alle arbejdsgange nævnt herover foregår online i efond og sikrer hurtig, nem adgang for alle implicerede.

 

Login for ansøger

Ph.d. -rådet

Fonden for neurologisk Forskning

Psykiatriens Forskningsfond

Region Midtjylland

Danske Regioner


Aktuelle ansøgningsfrister

Odense Universitetshospital
27. apr. Ph.d.


Kræftens Bekæmpelse
1. maj KBPF skolarstipendium

1. maj KBPF forberedelsesstipendium

Ph. d. -rådet
1. maj Ph.d. i uddannelsesforskning


Danida
1. maj Getting Government Right: Rights-Based Approaches, Government Integrity and Anti-Corruption


Danida
1. maj Rejselegat (Field Studies)


Kræftens Bekæmpelse
2. maj Interessetilkendegivelser - National Center cancer-specific issue

2. maj Interessetilkendegivelser - Survivorship and late adverse effects

Odense Universitetshospital
2. maj OUHs prægraduat pulje


PLU Fonden
3. maj Almen medicin


Kræftens Bekæmpelse
3. maj Knæk Cancer - Mulighed for at dø i eget hjem


Danske Regioner
15. maj Medicinpuljen


Kræftens Bekæmpelse
15. maj KBVU skolarstipendium

15. maj KBVU kortvarige rejser
15. maj KBVU Længerevarende udlandsophold

Hartmann Fonden
19. maj Andre områder

19. maj Medicin
19. maj Anden videnskab end medicin

Danida
1. jun. Public-Private Partnership


Kræftens Bekæmpelse
20. jun. KC2017 - Unge talentfulde kræftforskere

20. jun. Knæk Cancer - Tidlig diagnose

Gigtforeningen
8. aug. Introduktionsstipendium

8. aug. Forskningsstipendium

Danske Regioner
1. sep. Kvalitetsudviklings- og Efteruddannelsesfonden for fodterapi

1. sep. Fonden for Almen Praksis
1. sep. Fond til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat efteruddannelse - Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter
15. sep. Midler til fællesforanstaltninger på tandlægeområdet