efond hjælper fonde og forskningsadministrationer med at finde de bedste ansøgninger.

Processen sparer tid for alle medvirkende i sagsbehandlingen.

efond bygger på simpel IT der virker på computer, tablet og telefon.

efond er et abonnement med fast pris. De første 3 måneder er gratis.

efond udvikles og forbedres hele tiden med ideer fra brugerne.

Hvordan finder man den bedste ansøger?

5. Punkter hvor efond hjælper med at finde det bedste forskningsprojekt?

1. Skema med indbygget kontrol
Hvis du arbejder i en forskningsadministration ved du at der med jævne mellemrum modtages en ansøgning som slet ikke hører hjemme hos dig. Ansøgeren har misforstået (ikke læst) vejledningen og skrevet en ansøgning som du desværre må give en administrativ afvisning.
Øv. Både dig og ansøgeren har spildt jeres tid.

efonds skema prøver at stoppe ansøgere som er i gang med at skrive den forkerte ansøgning det forkerte sted. Eller sagt på en anden måde: ansøgningsskemaet sender ansøgeren i den rigtige retning.

Ansøgningen kan ikke sendes hvis:
★ Felter ikke er udfyldt
★ Filer ikke er vedlagt (uploaded)
★ Ansøgt beløb er for højt (eller lavt)
★ Datoer er forkerte
★ Medansøgere ikke godkendt
★ Eller andre regler fra administrationen ikke er opfyldt

Fordelene ved begrænsningerne er at modtageren af ansøgningerne ikke skal arbejde så meget med at kontrollere og give administrative afvisninger.

Der er dog også en fordel for den der bruger et skema fra efond: ansøgeren kan logge af og på lige så mange gange der ønskes inden ansøgningen sendes. Så bliver ansøgngingen også lidt mere gennemtjekket.

Ansøgninger med efonds skema bliver automatisk kvalitetssikret.

 

Skema der guider
Skema med begrænsninger

2. Fair bedømmelse og hurtig sagsbehandling
Nå, hvordan giver man en ansøgning den bedste bedømmelse?
Man får en højt uddannet specialist til at vurdere kvaliteten af ansøgningen.

Bedre. Man får flere specialister, et udvalg, til at vurdere ansøgningen.

Endnu bedre. Hver specialist vurderer kvaliteten på flere forskellige områder på et bedømmelsesskema og der laves en færdig score for hver ansøgning.

Med efond kan bedømmerne logge på ved ansøgningsfrist og gå i gang med arbejdet.

Der er feedback på ansøgningerne så en ansøger kan få forslag til forbedringer. Dette vil give bedre ansøgninger når de søger igen næste gang.

 

 
Fair bedømmelse med udvalg

3. Nem administration
Når de bedste ansøgninger så er fundet hjælper efond med brevflet, journalisering, statistik osv. Lige som man kan forvente af et administrativt it-system.

Det er let at trække liste over ansøgninger, regneark mm. ud af databasen.

Der er historik for ansøgere som har ansøgt før.

 

 

 

 
Online administration

4. Afrapportering af projektet
Når der er gået noget tid skal bevillingshaveren fortælle hvordan pengene er brugt.

Der aflægges regnskab(er) og der skrives rapport(er). Opsætning og sagsgang minder lidt om ansøgningsprocessen herover.

 

 
Skema til afrapportering

 

 

5. Liste med publikationer
Når projektet er gennemført, bevillingen er brugt og der er gået nogle år kommer vi til den endelige afregning. Publikationer. Bevis på forskning gennemført.

Bevillingshavere logger sig på igen og indtaster publikationer.

 

Hvordan er
bevillingerne anvendt?

Alle arbejdsgange nævnt herover foregår online i efond og sikrer hurtig, nem adgang for alle implicerede.

 

Login for ansøger

Ph.d. -rådet

Fonden for neurologisk Forskning

Psykiatriens Forskningsfond

Region Midtjylland


Aktuelle ansøgningsfrister

PLU Fonden
31. aug. Almen medicin


Gangstedfonden
31. aug. Forskning/sygdomsbekæmpelse - Ansøgningsskema


Region Midtjylland
31. aug. FOLKESUNDHED I MIDTEN. Støtte til forskningsprojekter (Type A)

31. aug. FOLKESUNDHED I MIDTEN. Støtte til udarbejdelse af ph.d.-protokol (Type B)

Aarhus Universitets Forskningsfond
1. sep. Assistant Professor Starting Grant (Adjunkt)

1. sep. Assistant Professor Starting Grant (Lektor)

Psykiatriens Forskningsfond
1. sep. Forskning


Scleroseforeningen
1. sep. Forskningsprojekter


Aarhus Universitets Forskningsfond
1. sep. AUFF NOVA


Dansk Forfatterforening
7. sep. Pulje A, børne- og ungdomslitteratur

7. sep. Pulje A, faglitteratur
7. sep. Pulje A, lyrik
7. sep. Pulje A, oversættelse
7. sep. Pulje A, skønlitteratur
7. sep. Pulje B
7. sep. Pulje C, illustration

Danske Regioner
12. sep. Fond til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat efteruddannelse - Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

12. sep. Fond til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat efteruddannelse – Efteruddannelse
12. sep. Kvalitetsudviklings- og Efteruddannelsesfonden for fodterapi – Efteruddannelse

Ergoterapeutforeningen
15. sep. Forskningsfonden

15. sep. Studierejsefonden
15. sep. Praksispuljen

Rigshospitalet
16. sep. 3 måneders senior stipendium

23. sep. 1-årigt introduktionsstipendium
23. sep. 3-årigt forskningsstipendium

Danida
29. sep. Gender Equality, 24 October - 4 November, 2016


Danske Regioner
30. sep. Fonden for Almen Praksis - Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

30. sep. Fond for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis - Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter
30. sep. Fond for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis - Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter, Region
30. sep. Fond for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis - Efteruddannelse
30. sep. Midler til fællesforanstaltninger på tandlægeområdet - Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter
30. sep. Midler til fællesforanstaltninger på tandlægeområdet - Efteruddannelse

Kræftens Bekæmpelse
3. okt. KBPF projekt - hoveduddeling

3. okt. KBPF forberedelsesstipendium
3. okt. KBPF skolarstipendium

Sundhedskartellet
3. okt. Udviklings- og forskningspuljen


Rigshospitalet
4. okt. Ansøgning til Jubilæumsfonden

4. okt. Rigshospitalets fond til støtte for onkologiske formål
12. okt. Lundbeckfonden (Sundhedsfaglig forskning - Rejselegat)

Region Midtjylland
15. okt. Forskningsprojekter og forskerstillinger


Danida
31. okt. Corporate Social Responsibility, January 30, 2017-February 10, 2017


Rigshospitalet
4. nov. Skolarstipendium

4. nov. Skolarstipendium

Aarhus Universitets Forskningsfond
31. dec. Ophold i Møllehuset

31. dec. Ph.d.-kurser, forskergruppemøder og workshops på Sandbjerg Gods

Hjerteforeningen
31. dec. Kongresrejseansøgning


Gigtforeningen
1. feb. Studenterpriser